Record details

Title keyword
    Izotopická
Article
    Geochronologická a izotopická laboratoř
    Prvková a izotopická frakcionace během laserové ablace geologických vzorků metodou ICP-MS
    Prvková a izotopická frakcionace při analýze metodou ICP-MS, zejména během laserové ablace geologických vzorků