Record details

Title keyword
    Jesenické
Monograph
    Jesenické zlaté stezky
Article
    Chemismus barytu jesenické oblasti
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze
    Paleogeografický vývoj jesenické oblasti
    Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
    Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti