Record details

Title keyword
    Jeskyně
Monograph
    Amatérská jeskyně
    Amatérská jeskyně
    Amatérské jeskyně. 30 let od objevu největšího jeskynního systému České republiky
    Archeologie a jeskyně
    Člověk a jeskyně v Českém krasu
    Jeskyně
    Jeskyně
    Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
    Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Mikrogravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně - Desinfekce mikrobiálního napadení aragonitové výzdoby na Oponě v ZAJ
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové
    Prehistorická jeskyně, Dolnověstonické studie
    Prehistorické jeskyně
    Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie
    Prehistorické jeskyně (ed. J. Svoboda)
    Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie
    Sloupsko-šošůvské jeskyně - jeskyní bludiště pod bradinami
    Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008
    Zbrašovské aragonitové jeskyně : 100. výročí objevení
    Zbrašovské aragonitové jeskyně. 100. výročí objevení
    Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky
Article
    1417 - Jeskyně BUML
    Abrazní jeskyně na Skandinávském poloostrově
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu
    "Aridní" sírany hořčíku z jeskyně Repiská v Demänovské dolině
    Bambusový les z kamene : Kateřinská jeskyně v Moravském krasu
    Bioeroze a jeskyně
    Bioeroze a jeskyně
    Biostratigrafický výzkum jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
    Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za křížem u sv. Jana pod Skalou
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Biostratigrafie jeskyně Podvojná pod Zadní Kopaninou
    Brushit z Královy jeskyně u Tišnova
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku. Průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
    Císařská jeskyně
    Další pseudokrasové jeskyně ve flyšoidních sedimentech středočeského ordoviku
    Datování sedimentů holštejnské jeskyně
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Do nejhlubší jeskyně světa
    Dobšín, Knobloch-Skálova jeskyně. Pedologický posudek
    Drobné nekrasové jeskyně v údolí Doubravky na Chotěbořsku
    Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras)
    Environmentální záznam v sedimentech Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Falkenštejnská jeskyně
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geologický a karsologický popis jeskyně Na Javorce
    Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
    Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR
    Historické podzemí v údolí Skalského potoka v Podbezdězí, jeskyně Petrovina, Spálený a Suchý mlýn
    Historicko-archeologický výzkum a restaurátorské práce v NPP Jeskyně Na Špičáku
    Hydrografie systému Ochozské jeskyně
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Írán, čtyři prosolené expedice a druhá nejdelší jeskyně v soli na světě
    Ivanova jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou
    Javoříčské jeskyně
    Jeskyně a objevy
    Jeskyně a vápencový kras
    Jeskyně Barová (Sobolova), její osídlení a savčí fauna ze závěru posledního glaciálu
    Jeskyně bradla Turold u Mikulova
    Jeskyně Charles Brewer : mamutí jeskyně v kvarcitech Guyanské vysočiny
    Jeskyně č.18038 Malá Panama - nálezová zpráva
    Jeskyně, člověk a krajina na příkladu neolitu a staršího eneolitu Západních Karpat
    Jeskyně Dominův sklep
    Jeskyně Emine Bojir Chasar Nižnij : bohumínští speleologové na Krymu
    Jeskyně hříběcí v Krkonoších
    Jeskyně Humpleu, Rumunsko. Part IV, Legenda o gigadómech
    Jeskyně Jezevčí díra u Litně
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně Marie v Českém krasu
    Jeskyně Na Špičáku
    Jeskyně Na Turoldu
    Jeskyně nad Kačákem
    Jeskyně Panama (č. 1823)
    Jeskyně Peklo v údolí Kamenice v Národním parku České Švýcarsko
    Jeskyně pod hladinou Lipna
    Jeskyně Sklepy v chráněné krajinné oblasti Český Ráj
    Jeskyně skupiny 23 v Českém krasu
    Jeskyně Svážná studna v Lažáneckém žlebu
    Jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších
    Jeskyně u Ješovic
    Jeskyně u Lysic
    Jeskyně V Dolech 1 - zajímavá jeskyně v opukách u České Třebové
    Jeskyně v Malé Chuchli. 17. 17
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    Jeskyně v Poniklé
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Jeskyně Výpustek vydává svá tajemství
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jeskyně Zlostenu a kras Kotelské planiny
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    Kamčatské jeskyně
    Ke stratigrafii jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Kras, jeskyně a jejich využití v lékařství
    Kras nejsou jen jeskyně
    Kras, pseudokras a jeskyně
    Krasové jeskyně Peklo na Šumavě
    Krasové výplně jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Kvalita vody a biocenózy podzemních toků Amatérské jeskyně (Moravský kras)
    Kvartérní sedimenty jeskyně Niedzwiedza v Klentně (Polsko)
    Ledová jeskyně Naděje
    Lidské kosti z jeskyně Kůlnička
    Macháčkova jeskyně v Českém krasu - první jeskyně ve vápencích chýnických
    Malakofauna z Velké Ružínské jeskyně
    Malakostratigrafie vchodového valu Medvědí jeskyně ve Slovenském ráji
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Mapová dokumentace Amatérské jeskyně
    Mapování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve Stráni (Č.1504) v Kodě
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
    Naše nejstarší zpřístupněná jeskyně slaví 150 let od svého objevu
    Nejhlubší podvodní jeskyně světa
    Nejstarší mapa jeskyně Výpustek z roku 1807 od Antonína Loly vypátrána
    Největší aragonitová jeskyně světa
    Největší jeskyně a propasti v SSSR
    Největší jeskyně světa
    Nekrasové jeskyně v Cerové vrchovině
    Nekrasové jeskyně ve slepencích brdského kambria
    Nory vymřelých obřích savců : "jeskyně" z pleistocénu Argentiny
    Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou - nálezová zpráva
    Nová jeskyně v Krkonoších
    Nová jeskyně ve Velkolomu Čertovy schody-východ
    Nová jeskyně ve východních Krkonoších
    Nová lokalita v lomu Plešivec, jeskyně 1813 - Jatka 86
    Novozélandská jeskyně Bohemia
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Okrové jeskyně dolu Václav v Bližné v Pošumaví
    Opál a jeskyně Českého krasu
    Opálové výrůstky z jeskyně Kořenka na Broumovsku
    Osteologický materiál z jeskyně Kůlničky (výzkum 1959)
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Osteologický materiál z Liščí jeskyně
    Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Paledové jeskyně u Vranova nad Dyjí
    Paleohydrografický vývoj a morfotektonika severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně
    Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2- profil u Zkamenělé řeky.
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Podzemní jezera Albeřické jeskyně
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Problém geneze sintrových štítů z jeskyně Domica
    Program obnovy Chýnovské jeskyně
    Průvanová jeskyně - málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor
    Průvodce expozicí "Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu" v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Přemnožení klokanů v okolí Ochtinské jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianské jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Harmanecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Příspěvek k hydrografii jeskyně Sęsuri v Rumunsku
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Pseudokrasová jeskyně Drábovna v přírodní rezervaci Větrušická rokle
    Pseudokrasová jeskyně na severním úpatí Ralska
    Pseudokrasová jeskyně u Kácova
    Pseudokrasové jeskyně
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Pseudokrasové jeskyně barrandienské jednotky (P 112)
    Pseudokrasové jeskyně Beskyd
    Pseudokrasové jeskyně české křídové pánve
    Pseudokrasové jeskyně českomoravské jednotky (P 123)
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
    Pseudokrasové jeskyně mezi Bělou a Brněncem na Svitavsku
    Pseudokrasové jeskyně podmíněné svahovými pohyby a sledování jejich současného vývoje
    Pseudokrasové jeskyně severočeských hnědouhelných pánví (s křídou a vulkanity) : (P 141)
    Pseudokrasové jeskyně Švédska
    Pseudokrasové jeskyně u Hradska
    Pseudokrasové jeskyně u mlýna Kroužek na Kokořínsku
    Pseudokrasové jeskyně v Labském dole v Krkonoších
    Pseudokrasové jeskyně v pískovcích Tiských a Rájeckých stěn
    Pseudokrasové jeskyně v pohoří Mátra v Maďarsku
    Pseudokrasové jeskyně v údolí Skalského potoka. 19. 19
    Pseudokrasové jeskyně v údolí Zábrdky u Strážiště. 17. 17
    Punkevní jeskyně zrekonstruovány
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Resavské jeskyně
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
    Rokytnická jeskyně v západních Krkonoších
    Rozsedlinová jeskyně u Velkých Opatovic
    Rozsedlinová jeskyně v Polabí
    Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov)
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I v e vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sedimenty Zazděné jeskyně, Moravský kras
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV
    Sluj u Micky a Štvancova skrýš - pseudokrasové jeskyně na Kokořínsku
    Srdcová jeskyně u Podkováně
    Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992-1993
    Sudslavická jeskyně
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně (23-24, Protivanov)
    Umělá jeskyně u Pašinky nedaleko Kolína
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Výzdoba obřích dómů jeskyně Bohemia na Novém Zélandu - největší aragonitová jeskyně světa?
    Výzkum Amatérské jeskyně versus její ochrana
    Výzkum jeskyně Balcarka
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně.
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Záchranný výzkum jeskyně Puklinové, Říčky, Moravský Kras
    Zbrašovské aragonitové jeskyně
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zkušenost jeskyně: kde tluče zlaté srdce Země ; [ Doslov ]
    Změněná jeskyně Kostelík
    Znovuobjevení Nové jeskyně na Damilu
    Zpráva o průzkumu jeskyně Hříběcí
    Zpráva o průzkumu jeskyně Poustevna ve východních Krkonoších
    Zpráva o výzkumu jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších
    Zpřístupněné jeskyně v Belgii
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)
    Železitý pískovec z jeskyně Erňa ve Slovenském krasu
Serial
    Zpřístupněné jeskyně 2008 - ročenka Správy jeskyní České republiky