Record details

Title keyword
    Jílovců
Article
    Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor)
    Dilatometrie žárovzdorných jílovců s anizotropní strukturou
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Předběžné výsledky mikropaleobotanických výzkumů cenomanských jílovců mezi Novým Strašecím, Louny a Libochovicemi
    Radioaktivita tmavých jílovců středního a svrchního visé Nízkého Jeseníku
    Rozpadavost jílovců a kalovců: morfologie a využití pro rozlišování sedimentačního prostředí
    Růstové stimulátory z organické hmoty jílovců a břidlic
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku