Record details

Title keyword
    Jílové
Monograph
    Jílové suroviny na lokalitě Myslinka : petrografie : závěrečná zpráva
    Tellurides from Jílové, Bohemian Massif, Czech Republic
Article
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Assemblages and chemical composition of amphiboles in rocks of the Jílové Belt, Central Bohemia
    La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
    Carbon and oxygen isotopic composition of carbonate minerals from the Jílové and Libčice gold deposits, Czech Republic
    Chování jílové sypaniny za vysokých napětí a proměnlivé vlhkosti
    Cu-rich rucklidgeite and an unnamed Pb-Au-Bi sulphotelluride from the gold deposit Jílové u Prahy
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 1. část
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část
    Indexové parametry jílové hmoty - indikátor bobtnavosti pelitických sedimentů
    Indexové parametry jílové hmoty
    The Jílové Belt: A Late Proterozoic Volcanic Rift in Central Bohemia
    The Jílové Belt: A Neoproterozoic Volcanic Rift Zone in Central Bohemia
    The Jílové gold district
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    Metaboninite in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Metavolcanics of the Neoproterozoic Jílové Belt, Nová Rabyně near the Slapy Reservoir
    Multiple fluid sources/pathways and severe thermal gradients during formation of the Jílové orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Multiple sources of Au-mineralization: the Jílové district, Bohemian Massif, Czech Republic
    Několik poznámek k 11. Mezinárodní jílové konferenci
    Několik poznámek k 11.mezinárodní jílové konferenci
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Průběh konference o jílové mineralogii a petrologii
    Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Structural Study of the Jílové Cleavage and its Relationship to the Magmatic and Sub-solidus Fabric in the Sázava-type Tonalite - SE Margin of the Teplá-Barrandian Zone (Bohemian Massif)
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic
    Transformační procesy v půdní jílové frakci
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    XI. konference o jílové mineralogii a petrologii
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Zpráva o XVI. konferenci o jílové mineralogii a petrologii, konané ve dnech 27.-31. srpna 2000 v Karlových Varech
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové