Record details

Title keyword
    Kancléře
Article
    1609: letní spor českých stavů a kancléře Lobkovice II.