Record details

Title keyword
    Kandidátska
Monograph
    Chování hornin v podmínkách trojosého zatížení. Kandidátská disertační práce
    Preprocessing pre aplikáciu MKP v úlohách geomechaniky. Kandidátska disertačná práca