Record details

Title keyword
    Kaolinitov
Article
    Vysokoteplotná dehydratácia kaolinitov. III., vplyv parametrov submikroskopickej štruktúry