Record details

Title keyword
    Karkonoszy
Monograph
    Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej w Przesiece 15.-18. 10. 1997. 1
    Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Tom I
Article
    3. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy : Przesieka, 15-18 X 1997 r
    Cyrkon jako wskaznik genezy lupków z Czarnowa we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy
    Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery wraz z opadami atmosferycznymi na obszarze Karkonoszy w latach 1994-2004
    Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
    Konfrontacja zdjecia satelitarnego z mapą geplogiczną Karkonoszy i gór Izerskich; próba interpretacji tektoniky dysjunktywnej
    Najwazniejsze zagadnienia petrologiczne kompleksu Wschodnich Karkonoszy
    Nowe dane o zlodowaceniu Karkonoszy na podstawie badań w dolinie Łaby, Upy i Łomnicy
    Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły
    Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Relacje metodyczne i wiekowe pomiędzy analizą trakową a potasowo-argonową na przykładzie masywu Karkonoszy i jego osłony
    Spływy gruzowe w północnej części Karkonoszy
    Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w poludniowej czesci Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim
    Struktury póznych etapów umiejscowienia magm granitu Karkonoszy
    Tektoniczne formy rzezby na pólnocznym stoku Karkonoszy
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Wschodnia okrywa granitu Karkonoszy przekrój przez waryscyjską strefę szwu
    Wspólczesna denudacja w górskich zlewniach Karkonoszy : System denudacyjny Polski