Record details

Title keyword
    Kinematických
Article
    Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky