Record details

Title keyword
    KonferenceVUT
Monograph
    Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konferenceVUT Brno, Sekce č. 5 Geotechnika