Record details

Title keyword
    Krystaly
Article
    Čočkovité krystaly skorylu z pegmatitů u Horních Borů a Cyrilova
    Duté krystaly
    Krystaly minerálů a problémy mikrosvěta
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic