Record details

Title keyword
    Křemenného
Article
    Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
    Nález nového křemenného pegmatitu u Věžné
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice)
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzonitu
    Projevy slapových sil v režimu podzemní vody teplického křemenného porfyru
    Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
    Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka