Record details

Title keyword
    Křídě
Article
    Arzeničnan hliníku a vzácných zemin (arzenoflorencit-Ce) v severočeské křídě
    Epibionti přicementovaní k diabasovým klastům a skalnímu dnu ve svrchní křídě Železných hor a okolí
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část I. - Předběžná zpráva o křídě mezi Netřebou a Brázdimí severně od Prahy (česká křídová pánev)
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě
    K otázce stáří uranové mineralizace ložiska Hamr v severočeské křídě
    Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty ve svrchní křídě lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
    Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Několik poznámek k pojetí a klasifikaci "litoeventů" v české křídě
    Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy) (12-22 Mělník)
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín)
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk
    Nové výskyty fosforitů a fosfatizovaných organických zbytků v české svrchní křídě
    Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti
    Nový nález: Cycadeoidea Buckland ve spodní křídě Karpat na severní Moravě
    Plášťový velehřib ve střední křídě : epizoda, při níž se v krátkém časovém úseku 5 milionů let zdvojnásobila celosvětová produkce oceánské kůry
    Poznámky k biostratigrafickému využití mikrofosilií ve svrchní juře a křídě na Moravě
    Poznámky k výskytu a stratigrafii komplexu slínovců v křídě na Žatecku
    Předběžná zpráva k nálezům kostnatých ryb ve spodní beskydské křídě (těšínsko-hradišťské souvrství, slezská jednotka, hauteriv-barrem)
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě
    Zpráva o výskytu nového druhu fosilní ústřice v české křídě