Record details

Title keyword
    Křižanovicích
Article
    K rudnímu ložisku v Křižanovicích