Record details

Title keyword
    Kuželovou
Article
    Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR