Record details

Title keyword
    Kvarcit
Article
    Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
    Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách
    Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem