Record details

Title keyword
    L15
Article
    Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene
    Mikrostrukturní vlastnosti cementového kamene s příměsí metalupku Mefisto L15