Record details

Title keyword
    Mapovanie
Monograph
    Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd
    Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Monografie
Article
    Geologické mapovanie Dr. Hugóa Böckha v Gemeri
    Geologické mapovanie geológov C.K. Ríšskeho geologického ústavu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia
    Inžinierskogeologické mapovanie na území SSR