Record details

Title keyword
    Masarykovy
Monograph
    Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
    Zlatá medaile Masarykovy univerzity
Article
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
Serial
    Univerzitní noviny : list Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana