Record details

Title keyword
    Mechanismu
Article
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů
    Rychlý odhad mechanismu ohniska inverzí amplitud
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Současné poznatky o mechanismu plynodynamických jevů v uhelných slojích
    Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR
    Vliv přesnosti lokalizace na stanovení mechanismu vzniku ohniska
    Výzkum mechanismu rozpojování materiálu vysokotlakým vodním paprskem v HOÚ ČSAV a VŠB Ostrava