Record details

Title keyword
    Mikulčicích
Article
    Kvartérně geologické, sedimentologické a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín (34-24 Holíč)
    Nová dendrochronologická laboratoř v Mikulčicích
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích