Record details

Title keyword
    Návaznost
Article
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie