Record details

Title keyword
    Nerostné
Monograph
    Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání
    Geologie a nerostné suroviny zemí JV Asie a Afghánistánu
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie
    Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997
    Nerostné bohatství Horažďovicka
    Nerostné suroviny světa - Rudy a nerudy
    Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví. První mezinárodní konference
    Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
Article
    Geologie a nerostné suroviny Angoly
    Geologie a nerostné suroviny Konga
    Geologie a nerostné suroviny republiky Gabun
    Hlavní nerostné suroviny Srí Lanky
    Keltové a nerostné suroviny na Chrudimsku
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Nerostné a energetické suroviny v současném a budoucím světě
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Nerostné bohatství Horažďovicka
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Nerostné suroviny - bohatství kraje
    Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň
    Nerostné suroviny : situace v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny a jejich indicie na území KRNAP - současný stav
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Nerostné suroviny a úpravnictví
    Nerostné suroviny Albánie
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny astroblémů a vztah k černým břiblicím
    Nerostné suroviny Burkiny Faso
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny Filipín
    Nerostné suroviny Finska
    Nerostné suroviny Indonésie
    Nerostné suroviny Itálie
    Nerostné suroviny Malajsie
    Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
    Nerostné suroviny Monglolska
    Nerostné suroviny na území listu mapy 21-442 Železná Ruda
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerostné suroviny Namibie
    Nerostné suroviny Norska
    Nerostné suroviny pacifické části Nikaraguy
    Nerostné suroviny Papuy - Nové Guineje
    Nerostné suroviny pláště žulového masívu
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny pro Evropu
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerostné suroviny Řecka
    Nerostné suroviny staré Kréty
    Nerostné suroviny Súdánu
    Nerostné suroviny Sýrie
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nerostné zdroje Afghánistánu
    Nerostné zdroje Mongolska a jejich využívání
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
    Nerudní nerostné suroviny v oblasti Phan Rangu (VSR)
    Nové nerostné suroviny pro šperkařskou a bižuterní výrobu
    Nové nerostné suroviny RVHP
    Ostatní nerostné suroviny
    Příroda Krkonoš : nerostné bohatství
    Účinek mikroorganismů na nerostné hmoty
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
Serial
    Nerostné suroviny
    Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny