Record details

Title keyword
    Niektorými
Article
    Vzťah magnetických vlastností granitoidov s niektorými typmi zrudnenia
    Vzťahy medzi hydroretenčnou schopnosťou a niektorými fyzikálnymi vlastnosťami vybraných pôd Slovenska