Record details

Title keyword
    Nikaragui
Monograph
    Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui
Article
    Aktivní vulkanismus v Nikaragui: výzkum a předpovídání
    Činnost geologů Českého geologického ústavu v Nikaragui
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucie ve střední Nikaragui
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
    Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
    Rozšíření a použití talpetate v Nikaragui
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999