Record details

Title keyword
    Oboře
Article
    Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava
    Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších