Record details

Title keyword
    Odpadní
Monograph
    Glazurované odpadní kaly v RKZ, a.s., Experimentální studie
    Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Article
    Jemnozrnné odpadní podíly z úpravy drobového kameniva jako možné druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Odpadní druhotné suroviny : výstavba Československo-Maďarského podniku pro využití zbytku uhelné substance
    Zemské a odpadní teplo na rudných dolech