Record details

Title keyword
    Odpadního
Article
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Využití odpadního síranu vápenatého z leštících sklářských kalů
    Využívání odpadního technologického tepla v cihlářském a keramickém průmyslu
    Výzkum současné biogeochemické reflexe odpadního provozu (Sobědruhy, Březová, Prunéřov)