Record details

Title keyword
    Olomouc
Monograph
    Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
    Geologická mapa ČR 1 : 25 000 list 24 - 224 Olomouc
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-22 Olomouc
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
    hydrogeologická mapa 24-22 Olomouc
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Olomouc 24-22, 1 : 50 000
    Moravskoslezské paleozoikum 2012, XV. ročník, Olomouc. Sborník referátů
    Mössbauer spectroscopy in materials science - 2012 : proceedings of the International Conference MSMS-12, Olomouc, Czech Republic, 11-15 June 2012
    Olomouc, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
    Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008
    Říční krajina. Sborník příspěvků z konference Olomouc 2004
    Říční krajina.Sborník příspěvků z konference Olomouc 2003
    Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014 Olomouc
    Sborník konference Moravskoslezské Paleozoikum, Olomouc 2005 sborník abstraktů
    Sborník příspěvků, 6. paleontologický seminář, Tomáš Lehotský (ed), Olomouc
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006)
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
    Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-224 Olomouc
Article
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky) (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-13 Přerov, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie) (24-224 Olomouc)
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
    The Footfall of Shopping Centres in Olomouc (Czech Republic): An Application of the Gravity Model
    Geochemická charakteristika lamprofyru z kulmu od Hluboček-Mariánského údolí (okres Olomouc) (25-11 Hlubočky)
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Hydrogeologický průzkum jímacích území pro město Olomouc
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    K tektonické stavbě paleozoika na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc
    Konodontová biostratigrafie hádsko-říčských vápenců u Grygova (24-22 Olomouc, 25-13 Přerov)
    Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Organické sedimenty na listu Olomouc
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrofacie ve spodnokarbonských drobách na severním okraji Drahanské vrchoviny (24-21), Jevíčko; 24-22, Olomouc)
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc
    Přírodovědné analýzy fajánsového korálku z hrobu nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Recentní tektonické pohyby v jihozápadní části Nízkého Jeseníku (14-44 Šternberk, 15-33 Moravský Beroun, 24-22 Olomouc)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc)
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)