Record details

Title keyword
    Paleozoiku
Monograph
    Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve
    Sborník abstraktů Konference o moravském paleozoiku, Brno, únor 2006
Article
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Nové poznatky o mladšom paleozoiku v Malej Fatre
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    Podčeleď Thysanopeltinae v českém spodním paleozoiku (Styginidae, Trilobita)
    Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve
    Postavení mohelnického souvrství v paleozoiku Českého masivu
    Pozycja geologiczna bloku Sowiogórskiego i jego wpływ na paleogeografię paleozoiku Sudetów środkowych
    Príspevok k poznaniu magmatickej aktivity v mladšom paleozoiku západných Karpát
    Středně devonské konodontové fauny v moravském paleozoiku (15-31 Bruntál)
    Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic
    Výskyt metasomatického sideritu v mladšom paleozoiku pri Rožňave