Record details

Title keyword
    Palinomorfy
Article
    Preplavené palinomorfy v paleogénnych sedimentoch Západných Karpát a ich význam pre paleogeografiu