Record details

Title keyword
    Páskování
Article
    Využití Lindenmayerových systémů k simulaci vývoje páskování hornin