Record details

Title keyword
    Pískovcových
Monograph
    Dlouhodobé pohyby pískovcových bloků v přírodní rezervaci Ostaš. Etapa 1994
    Katalog vybraných geologických lokalit pískovcových oblastí
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Úštěk, Ústecký kraj: Ulice Údolní - rekognoskace a zhodnoení rizika zřícení pískovcových bloků
Article
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    III. Vznik sedimentární výplně a osídlení v pískovcových převisech na Kokořínsku
    Kumerské pohoří: výzkum pískovcových převisů a pseudokrasu
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech
    Poznámky k projevům bioturbace na archeologických nalezištích. Biogenní přepracování archeologických nalezišť v kvartérních osypech pískovcových převisů v severozápadní části CHKO Kokořínsko
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Pravčická brána a vznik pískovcových skalních bran
    Restaurování extrémně degradovaných renesančních pískovcových náhrobků v Dolním Benešově
    Role pískovcových oblastí v české krajině
    Řasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí
    Sedimenty pískovcových skalních měst Českého Švýcarska
    Výzkum pískovcových převisů
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 1
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Vznik a typologie pískovcových převisů: výzkumy v Labských pískovcích
    Zajímavá oblast pískovcových jeskyní u Dvora Králové nad Labem
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech