Record details

Title keyword
    Platformy
Article
    Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
    Nekotoryje rezuľtaty izučenija Brunii s točki zrenija poznanija jugo-vostočnoj okrainy cenraľno-jevropejskoj epivariskoj platformy
    O miedzynarodowej mapie tektonicznej sw krawędzi platformy wschodnioeuropskiej
    Paleoreliéf epivariské platformy a její zvětralinový plášť
    Paleozoikum povariské platformy v Českém masivu a jeho blízkém okolí - svrchní perm
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Ukončení projektu IGCP 86 "Jihozápadní okraj východoevropské platformy a její předpolí"