Record details

Title keyword
    Polymetalického
Article
    Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro
    Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskatné u Pelhřimova
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Nález polymetalického zrudnění u Loužné j. od Nepomuku
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město
    Zeolity příbramského polymetalického revíru