Record details

Title keyword
    Pozůstatek
Article
    Loreta u Klatov, ojedinělý pozůstatek báňské těžby vápence v Čechách