Record details

Title keyword
    Pozůstatky
Monograph
    Haldy - Arizona : pozůstatky důlní činnosti v okolí Kladna: dobře, nebo špatně?
Article
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Povrchové pozůstatky po těžbě rud a jejich vyhodnocení
    Pozůstatky fauny v archeologických výkopech a jejich výpověď. Část 1 - Základní údaje a měkkýši
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po hlubinném dobývání vápence u Rovenska pod Troskami
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
    Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Zvířecí osteologické pozůstatky 13. století z archeologického výzkumu na ulici Koliště v Brně