Record details

Title keyword
    Protipovodňových
Article
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic