Record details

Title keyword
    Přenosem
Article
    Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
    Polní seismická aparatura s GSM přenosem dat a SMS zprávami na internet