Record details

Title keyword
    Přístroji
Article
    Kompenzační metoda stanovení přetvárných charakteristik horninových těles v triaxiálním přístroji