Record details

Title keyword
    Puklinatosti
Article
    Geologický průzkum a vyhodnocení puklinatosti ložisek granitoidů
    Vyhodnocení puklinatosti hornin vrtu Dambořice-1