Record details

Title keyword
    Puklinatých
Article
    Zjišťování puklinatých zón podle stratametrického měření - aplikace ve vrtech z oblasti Ždánic