Record details

Title keyword
    Puklinové
Monograph
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové
    Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
Article
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Puklinové zóny a jejich klasifikacedle genetického významu
    Puklinové zvodnění v oblasti krušnohorského okraje výhledového lomu Kohinoor
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Záchranný výzkum jeskyně Puklinové, Říčky, Moravský Kras