Record details

Title keyword
    Rady
Article
    21. zasedání Rady zmocněnců zemí RVHP
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace