Record details

Title keyword
    Rešerše
Monograph
    Hydrogeologický rajon 4270 'Vysokomýtžská synklinála'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 4420 'Jizerský coniac'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 4430 'Jizerská křída levobřežní'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 4521 'Křída Košáteckého potoka'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 'Jizerská křída pravobřežní'. Geologická rešerše
    Kritická rešerše geologie, strukturní geologie a petrografie z oblasti Vojenského újezdu Boletice
Article
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)