Record details

Title keyword
    Ringové
Article
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie)
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály