Record details

Title keyword
    Rozália
Article
    Disperzná analýza pri posuzování faktora hĺbky na zrudnenie Cu žíly Rozália na bani Hodruša
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši