Record details

Title keyword
    Různými
Article
    Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu