Record details

Title keyword
    Rychlostní
Article
    Anisotropní rychlostní model v mělké seismice
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží